امروزه بسیاری از شرکتهای بزرگ و کوچک در جهت پپشرفت و توسعه در صدد ایجاد نماینئپدگیها با صاحبان مشاغل مواد غذایی هستند تا راهی به سوی تولید داخلی باز نمایند که باعث سوداوری افراد متخصص و کارآمد می شود که غلاوه بر توسعه داخلی به خارج از کشور نیز توسغه دادخ می شود.

پودر سوخاری مرغ تردک برای سرخ کردن مرغ و لذیذ شدن غذا مورد استفاده قرار می گیرد که پس از تولید به نمایندگیهای سراسر کشور ارسال می شود و در فروشگاه های مواد غذایی قابل دسترسی می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!