پودرسوخاری kfc

پودرسوخاری kfc


پاکت پودر سوخاري kfc  مدل اسپايسي شامل در محصول در هر بسته است؛ يك بسته ادویه و یک بسته پودر کاور كه محتويات هر بسته براي تهيه ۴ کیلوگرم مرغ، ماهی و یا میگو مناسب مي‌باشد.

براي طعم بهتر و متفاوت از پودر سوخاري KFc  مدل اسپايسي مي‌توان با افزودن مقدار كمي آرد، به تركيب‌ تازه‌اي دست يافته و طعم‌هاي بهتري را تجربه كرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!