پودر سوخاری


از خصوصیات پودر سوخاری مرغ مرغوب ترد بودن ان و نداشتن رطوبت و همچنین رنگ طبیعی ان است. پودر سوخاری مرغوب باید دانه بندی استاندارد و یکسانی داشته باشد و بوی کهنگی و مانده ندهد. البته ناگفته نماند به دلیل این که پودرهای سوخاری دارای رطوبت ناچیزی هستند احتمال فاسد بودن پودرهای سوخاری به حداقل می رسد. مگر اینکه در شرایط نامطلوب و دارای رطوبت قرار گرفته باشد یا اینکه مدت زمان زیادی از خرید ان گذشته باشد.
غیر از این موارد راه دیگری در تشخیص پودر سوخاری نامرغوب وجود ندارد. شما با در نظر گرفتن این ویژگیها می توانید خریدی مطمئن داشته باشید و با خرید پودر سوخاری مرغوب طعم دلچسب مرغ سوخاری را تجربه کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!