عرضه انواع پودرهای سوخاری مرغ گرانول از طریق نمایندگیهای مجاز در سرتاسر کشور قابل دسترس می باشد.
پودر سوخاری مرغ گرانول یا دانه درشت برای پوشش دهی بیشتر و بهتر مرغ مورد استفاده قرار می گیرد که باعث جذب روغن کمتری می شود.
انواع پودر سوخاری مرغ گرانول به صورت استاندارد و در محیطی کاملا بهداشتی تولید می شود که پس از تولید به نمایندگیهای کل کشور ارسال می شود و مشتریان پودر سوخاری گرانول می توانند از طریق نمایندگیها اقدام به خرید نمایند.
مصرف کنندگان پودر سوخاری گرانول می توانند خریده عمده خود را از طریق نمایندگیها و خرید جزئی خود را از فروشگاه های عرضه مواد غذایی انجام دهند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!