پودرهای سوخاری کورن فلکس معمولا از نانهای باگتی که به فروش نمیرسند تهیه می شوند که به صورت درشت اسیاب می شوند و پوشش دهی خوبی را بوجود میاورد.
اما باید یادآور شویم عموما تولید پودرهای سوخاری صنعتی به هیچ وجه از طریق اضافات نانها امکان پذیر نیست و هیچگونه توجیه بهداشتی نیز ندارد.
بنابراین جهت تهیه پودرهای سوخاری کورن فلکس از نان های حجیم تازه استفاده می شود که دوبار تحت حرارت مستقیم قرار میگیرند و یکبار اسیاب می شوند و با افزودن ادویه های مختلف طعم دار می شوند و یا به صورت ساده بسته بندی می شوند.
پودرهای سوخاری کورن فلکس را میتوان از نمایندگیهای معتبر خریداری نمایید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!