آرد سوخاری میگو پانکو (panko) یا آرد تمپورا پانکو که به آرد پفکی یا همچنین آرد بنیه میگو نیز نامبرده می شود برای پفکی کردن مرغ، ماهی، میگو و سبزیجات استفاده می شود. واردات آرد سوخاری میگو پانکو توسط نمایندگی پانکو در تهران انجام می شود.خرید عمده و جزئی این محصول توسط همین وب سایت به صورت اینترنتی انجام می گردد.