آرد سوخاری میگو یا پودر سوخاری میگو که به نام ارد بنیه میگو و یا در مواردی آرد تمپورا و یا پفکی میگو تولید و بسته بندی می گردد طعم خوشمزه و کریسپی به میگو می دهد. فروش آرد سوخاری میگو رو به پیشرفت است و بسیاری از کارخانه جات تولید آرد سوخاری اقدام به تولید آرد سوخاری میگو نیز کرده اند. خرید این محصول هم به صورت آنلاین و هم به صورت حضوری و مستقیم انجام می شود.