خرید آرد سوخاری مخصوص کباب

آرد سوخاری مخصوص کباب نیز تولید شده است! این روز ها مصارف پودر های سوخاری و آرد های آن، تنها منحصر به مرغ و قارچ برای روکش دار کردن آن ها و ترد شدن شان نمی شود، ... ادامه مطلب