ارد سوخاری پفکی که به نام آرد سوخاری تمپورا نیز شناخته می شود در برندهای مختلفی همچون آرد تمپورا پانکو، آرد تمپورا آمون تولید و به فروش می رسد. قیمت این آرد از سایر آردهای سوخاری گران تر می باشد. آرد سوخاری پفکی چهت پفکی کردن مرغ، ماهی و میگو مورد استفاده قرار می گیرد.

ارائه کننده آرد سوخاری پفکی

ارائه کننده آرد سوخاری پفکی این فرآورده ها را به گونه کیلویی و یا قرار داده شده در بسته های متنوعی به فروش می رساند. از سوی دیگر، پخش عمده آرد نیز به وسیله بهتر ... ادامه مطلب