بهترین پودر سوخاری ماهی کورن فلکس چه نوع پودری است ؟تولید بهترین پودر سوخاری ماهی کورن فلکس چگونه و به چه روشی انجام میشود؟
بهترین پودر سوخاری پودری است که با روش درست و بهداشتی درست شده باشد . برای تولید بهترین پودر سوخاری ماهی کورن فلکس معمولا نانهای باکتی که نانوایی پخت میکنند و زخیم است بعد از چند روز که فروش نمیرود به کارخانه میبرند  رطوبت ان را میگیرند و آسیاب می کنند و بعد از بسته بندی دوباره روانه  بازار میکنند البته تین نکته قابل توجه است که نانی که به کارخانه برگشت داده میشود نباید فاسد شده باشد.

منبع: https://www.aradfood.com

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!