پودر سوخاری مرغ مرینت اسپایسی

پودر سوخاری مرغ مرینت اسپایسی


برای موفقیت یک محصول، کشف نیازهای مشتری و بازار ضروری است، نیازسنجی بازار به کشف این نیازها کمک می‌کند؛ این ارزیابی برای شناسایی نیازهای مشتریان صورت می‌گیرد که شامل متغیرهای گوناگونی می‌باشد و خروجی آن اولویت‌بندی نیازهای مشتریان و امتیازبندی هر نیاز از نظر ضرورت است.
بر همین اساس نیز کارخانه تولیدی پودر سوخاری مرغ گلها بر اساس نیاز مشتریان پودر سوخاری را در بسته‌های مختلف عرضه می‌کند که یکی از آنها پودر سوخاری مرغ 200 گرمی گلها است که حسب نیاز مشتریان عرضه می‌شود؛ ضمن اینکه علاوه بر بسته‌های مختلف این پودر به صورت فله ای نیز عرضه می‌شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!