پودر سوخاری ماهی کورن فلکس

پودر سوخاری ماهی کورن فلکس


بهترین پودر سوخاری ماهی کورن فلکس چه نوع پودری است ؟تولید بهترین پودر سوخاری ماهی کورن فلکس چگونه و به چه روشی انجام میشود؟
بهترین پودر سوخاری پودری است که با روش درست و بهداشتی درست شده باشد . برای تولید بهترین پودر سوخاری ماهی کورن فلکس معمولا نانهای باکتی که نانوایی پخت میکنند و زخیم است بعد از چند روز که فروش نمیرود به کارخانه میبرند رطوبت ان را میگیرند و آسیاب می کنند و بعد از بسته بندی دوباره روانه بازار میکنند البته تین نکته قابل توجه است که نانی که به کارخانه برگشت داده میشود نباید فاسد شده باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!